Skocz do zawartości
  • 0
mateuszV1

Błąd z resorcepack

Pytanie

mateuszV1    0

Otóż gdy do jadę do pewnej częście tam gdzie wybiera się txt crashuje mi gre 

pomoże ktoś ??? licze na szybka odpowiedź


 

[19:23:08] [main/INFO]: Loading tweak class name optifine.OptiFineTweaker
[19:23:08] [main/INFO]: Using primary tweak class name optifine.OptiFineTweaker
[19:23:08] [main/INFO]: Calling tweak class optifine.OptiFineTweaker
OptiFineTweaker: acceptOptions
OptiFineTweaker: injectIntoClassLoader
OptiFine ClassTransformer
OptiFine ZIP file: C:\Users\dom\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\optifine\OptiFine\1.12.2_HD_U_D2\OptiFine-1.12.2_HD_U_D2.jar
OptiFineTweaker: getLaunchArguments
OptiFineTweaker: getLaunchTarget
[19:23:08] [main/INFO]: Launching wrapped minecraft {net.minecraft.client.main.Main}
[19:23:10] [main/INFO]: Setting user: mateuszV1
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] *** Reflector Forge ***
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.model.Attributes
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: mods.betterfoliage.client.BetterFoliageClient
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.fml.common.asm.transformers.BlamingTransformer
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.event.world.ChunkWatchEvent$UnWatch
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.fml.relauncher.CoreModManager
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.common.DimensionManager
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.event.GuiScreenEvent$DrawScreenEvent$Pre
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.event.GuiScreenEvent$DrawScreenEvent$Post
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.event.EntityViewRenderEvent$CameraSetup
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.event.EntityViewRenderEvent$FogColors
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.event.EntityViewRenderEvent$RenderFogEvent
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.fml.common.eventhandler.Event
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.fml.common.eventhandler.EventBus
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.fml.common.eventhandler.Event$Result
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.common.property.ExtendedBlockState
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.fml.client.FMLClientHandler
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.fml.common.FMLCommonHandler
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: bhv.getCameraPosition
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: bhv.updateRenderInfo
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: anh.getWaterColorMultiplier
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: anh$c.newInstance
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.addDestroyEffects
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.addHitEffects
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.canCreatureSpawn
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.canRenderInLayer
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.doesSideBlockRendering
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.doesSideBlockChestOpening
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.getBedDirection
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.getExtendedState
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.getFogColor
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.getLightOpacity
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.getLightValue
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.getSoundType
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.hasTileEntity
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.isAir
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.isBed
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.isBedFoot
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aow.isSideSolid
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aws.getLightValue
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: and.isSideSolid
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: vg.canRiderInteract
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Field not present: vg.captureDrops
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Field not present: vg.capturedDrops
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: vg.shouldRenderInPass
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: vg.shouldRiderSit
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.event.ForgeEventFactory
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.common.ForgeHooks
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.ForgeHooksClient
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Field not present: ain.delegate
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: ain.getDurabilityForDisplay
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: ain.getEquipmentSlot
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: ain.getTileEntityItemStackRenderer
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: ain.getRGBDurabilityForDisplay
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: ain.isShield
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: ain.onEntitySwing
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: ain.shouldCauseReequipAnimation
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: ain.showDurabilityBar
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: bwa.handleItemState
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: agv.hasOverlay
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: bhy.setKeyConflictContext
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: bhy.setKeyModifierAndCode
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: bhy.getKeyModifier
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.common.ForgeModContainer
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: bvv.parseFromReader
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: uz.shouldRenderHUD
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: uz.renderHUDEffect
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: va.isCurativeItem
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: avj.canRenderBreaking
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: avj.getRenderBoundingBox
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: avj.hasFastRenderer
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: avj.shouldRenderInPass
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: ceb$b.preDraw
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: ceb$b.postDraw
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: amu.countEntities
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: amu.getPerWorldStorage
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: amu.initCapabilities
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aym.getCloudRenderer
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aym.getSkyRenderer
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aym.getWeatherRenderer
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aym.getLightmapColors
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Method not present: aym.getSaveFolder
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.fml.client.GuiModList
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.common.property.IExtendedBlockState
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.model.IModel
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.IRenderHandler
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.ItemModelMesherForge
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.settings.KeyConflictContext
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.settings.KeyModifier
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.model.pipeline.LightUtil
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.fml.common.Loader
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.common.MinecraftForge
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.MinecraftForgeClient
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.fml.common.ModContainer
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.model.ModelLoader
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.gui.NotificationModUpdateScreen
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.event.RenderBlockOverlayEvent$OverlayType
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.fml.client.registry.RenderingRegistry
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.event.RenderItemInFrameEvent
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.event.RenderLivingEvent$Pre
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.event.RenderLivingEvent$Post
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.event.RenderLivingEvent$Specials$Pre
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.event.RenderLivingEvent$Specials$Post
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.event.ScreenshotEvent
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.fml.client.SplashProgress
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.event.world.WorldEvent$Load
[19:23:15] [main/INFO]: [OptiFine] *** Reflector Vanilla ***
[19:23:15] [main/WARN]: Skipping bad option: streamPreferredServer:
[19:23:16] [main/INFO]: LWJGL Version: 2.9.4
[19:23:17] [main/INFO]: [OptiFine] 
[19:23:17] [main/INFO]: [OptiFine] OptiFine_1.12.2_HD_U_D2
[19:23:17] [main/INFO]: [OptiFine] Build: 20180430-132249
[19:23:17] [main/INFO]: [OptiFine] OS: Windows 7 (amd64) version 6.1
[19:23:17] [main/INFO]: [OptiFine] Java: 1.8.0_221, Oracle Corporation
[19:23:17] [main/INFO]: [OptiFine] VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
[19:23:17] [main/INFO]: [OptiFine] LWJGL: 2.9.4
[19:23:17] [main/INFO]: [OptiFine] OpenGL: GeForce 7025 / nForce 630a/integrated/SSE2, version 2.1.2, NVIDIA Corporation
[19:23:17] [main/INFO]: [OptiFine] OpenGL Version: 2.1.2
[19:23:17] [main/INFO]: [OptiFine] Maximum texture size: 4096x4096
[19:23:17] [main/INFO]: [Shaders] ShadersMod version: 2.4.12
[19:23:17] [main/INFO]: [Shaders] OpenGL Version: 2.1.2
[19:23:17] [main/INFO]: [Shaders] Vendor:  NVIDIA Corporation
[19:23:17] [main/INFO]: [Shaders] Renderer: GeForce 7025 / nForce 630a/integrated/SSE2
[19:23:17] [main/INFO]: [Shaders] Capabilities:  2.0  2.1  -  -  - 
[19:23:17] [main/INFO]: [Shaders] GL_MAX_DRAW_BUFFERS: 4
[19:23:17] [main/INFO]: [Shaders] GL_MAX_COLOR_ATTACHMENTS_EXT: 8
[19:23:17] [main/INFO]: [Shaders] GL_MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS: 16
[19:23:17] [main/INFO]: [Shaders] Load ShadersMod configuration.
[19:23:17] [main/INFO]: [Shaders] Shaders can not be loaded, Fast Render is enabled.
[19:23:17] [main/INFO]: [Shaders] No shaderpack loaded.
[19:23:17] [Thread-3/INFO]: [OptiFine] Checking for new version
[19:23:19] [Thread-3/INFO]: [OptiFine] Version found: D3
[19:23:23] [main/INFO]: Reloading ResourceManager: Default
[19:23:23] [main/INFO]: [OptiFine] *** Reloading textures ***
[19:23:23] [main/INFO]: [OptiFine] Resource packs: Default
[19:23:24] [Sound Library Loader/INFO]: Starting up SoundSystem...
[19:23:25] [Thread-4/INFO]: Initializing LWJGL OpenAL
[19:23:25] [Thread-4/INFO]: (The LWJGL binding of OpenAL.  For more information, see http://www.lwjgl.org)
[19:23:28] [main/INFO]: [OptiFine] Multitexture: false
[19:23:28] [main/INFO]: [OptiFine] BetterGrass: Parsing default configuration optifine/bettergrass.properties
[19:23:31] [main/INFO]: Created: 512x512 textures-atlas
[19:23:33] [main/INFO]: Narrator library for x64 successfully loaded
[19:23:35] [Thread-4/INFO]: OpenAL initialized.
[19:23:35] [Sound Library Loader/INFO]: Sound engine started
[19:23:35] [main/INFO]: [OptiFine] *** Reloading custom textures ***
[19:23:36] [Realms Notification Availability checker #1/INFO]: Could not authorize you against Realms server: Invalid session id
[19:25:53] [main/FATAL]: Reported exception thrown!
f: Rendering screen
    at buq.a(EntityRenderer.java:1486) ~[buq.class:?]
    at bib.az(SourceFile:1023) ~[bib.class:?]
    at bib.a(SourceFile:419) [bib.class:?]
    at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:123) [Main.class:?]
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:1.8.0_221]
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_221]
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_221]
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_221]
    at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:135) [launchwrapper-1.12.jar:?]
    at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28) [launchwrapper-1.12.jar:?]
Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
    at cdg.<init>(DynamicTexture.java:37) ~[cdg.class:?]
    at cdg.<init>(DynamicTexture.java:26) ~[cdg.class:?]
    at ceu$a.a(ResourcePackRepository.java:482) ~[ceu$a.class:?]
    at bnz.d(SourceFile:16) ~[bnz.class:?]
    at bnx.a(SourceFile:52) ~[bnx.class:?]
    at bjm.a(SourceFile:25) ~[bjm.class:?]
    at bjr.a(GuiSlot.java:483) ~[bjr.class:?]
    at bjr.a(GuiSlot.java:247) ~[bjr.class:?]
    at bnw.a(SourceFile:155) ~[bnw.class:?]
    at buq.a(EntityRenderer.java:1459) ~[buq.class:?]
    ... 9 more
---- Minecraft Crash Report ----
// Don't be sad, have a hug! ❤️

Time: 8/10/19 7:25 PM
Description: Rendering screen

java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
    at cdg.<init>(DynamicTexture.java:37)
    at cdg.<init>(DynamicTexture.java:26)
    at ceu$a.a(ResourcePackRepository.java:482)
    at bnz.d(SourceFile:16)
    at bnx.a(SourceFile:52)
    at bjm.a(SourceFile:25)
    at bjr.a(GuiSlot.java:483)
    at bjr.a(GuiSlot.java:247)
    at bnw.a(SourceFile:155)
    at buq.a(EntityRenderer.java:1459)
    at bib.az(SourceFile:1023)
    at bib.a(SourceFile:419)
    at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:123)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:135)
    at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28)


A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
---------------------------------------------------------------------------------------

-- Head --
Thread: Client thread
Stacktrace:
    at cdg.<init>(DynamicTexture.java:37)
    at cdg.<init>(DynamicTexture.java:26)
    at ceu$a.a(ResourcePackRepository.java:482)
    at bnz.d(SourceFile:16)
    at bnx.a(SourceFile:52)
    at bjm.a(SourceFile:25)
    at bjr.a(GuiSlot.java:483)
    at bjr.a(GuiSlot.java:247)
    at bnw.a(SourceFile:155)

-- Screen render details --
Details:
    Screen name: bnw
    Mouse location: Scaled: (220, 142). Absolute: (660, 340)
    Screen size: Scaled: (454, 256). Absolute: (1360, 768). Scale factor of 3
Stacktrace:
    at buq.a(EntityRenderer.java:1459)
    at bib.az(SourceFile:1023)
    at bib.a(SourceFile:419)
    at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:123)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:135)
    at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28)

-- System Details --
Details:
    Minecraft Version: 1.12.2
    Operating System: Windows 7 (amd64) version 6.1
    Java Version: 1.8.0_221, Oracle Corporation
    Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
    Memory: 68283344 bytes (65 MB) / 469762048 bytes (448 MB) up to 469762048 bytes (448 MB)
    JVM Flags: 6 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -XX:+UseG1GC -XX:+DisableExplicitGC -XX:MaxGCPauseMillis=10 -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=10000 -Xverify:none
    IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
    Launched Version: 1.12.2-OptiFine_HD_U_D2
    LWJGL: 2.9.4
    OpenGL: GeForce 7025 / nForce 630a/integrated/SSE2 GL version 2.1.2, NVIDIA Corporation
    GL Caps: Using GL 1.3 multitexturing.
Using GL 1.3 texture combiners.
Using framebuffer objects because ARB_framebuffer_object is supported and separate blending is supported.
Shaders are available because OpenGL 2.1 is supported.
VBOs are available because OpenGL 1.5 is supported.

    Using VBOs: Yes
    Is Modded: Very likely; Jar signature invalidated
    Type: Client (map_client.txt)
    Resource Packs: standardxmaterxpp per?y coxy bloki lepsze 1 (incompatible)
    Current Language: English (US)
    Profiler Position: N/A (disabled)
    CPU: 2x AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+
#@!@# Game crashed! Crash report saved to: #@!@# C:\Users\dom\AppData\Roaming\.minecraft\crash-reports\crash-2019-08-10_19.25.53-client.txt
AL lib: (EE) alc_cleanup: 1 device not closed
 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

Nie udzielono jeszcze odpowiedzi na to pytanie

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz na pytanie...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...