Skocz do zawartości

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

   1.1 Forum Minecraft.pl jest ogólnodostępne dla każdego po uprzedniej rejestracji.

   1.2 Rejestrując się na forum użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem forum i zgadza się z jego treścią.

   1.3 Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia użytkownika z jego przestrzegania.

   1.4 Administracja forum zastrzega sobie prawo do modyfikowania Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

   1.5 Wprowadzone zmiany zostaną szczegółowo opisane w odpowiednim temacie na forum.

   1.6 W przypadku braku akceptacji zmodyfikowanego regulaminu użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta, kontaktując się z Administracją.

   1.7 Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta. Użytkownik, którego konto na jego wyraźną prośbę zostało usunięte, nie ma prawa do powtórnej rejestracji na forum.

   1.8 Login oraz nazwa wyświetlana nie mogą w żaden sposób naruszać niniejszego Regulaminu.

2. Tematy i posty

   2.1 Na forum obowiązują zasady netykiety.

   2.2 Każdy użytkownik ma prawo do wyrażania własnego zdania i poglądów, jeżeli ich treść nie narusza Regulaminu.

   2.3 Na forum zakazuje się:

        2.3.1 Trollowania oraz wszczynania wojen (flamewarów);

        2.3.2 Spamowania oraz floodowania (w tym: postów jednolinijkowych, offtopicu, doublepostingu, podbijania tematów);

        2.3.3 Mini-moddingu

        2.3.4 Obrażania w jakikolwiek sposób innych użytkowników Forum oraz jego ekipy;

        2.3.5 Pomawiania w jakikolwiek sposób innych użytkowników;

        2.3.6 Używania wyrazów uznanych powszechnie za wulgarne (z wyłączeniem treści ocenzurowanych);

        2.3.7 Podawania danych osobowych innych użytkowników (w tym: imienia oraz nazwiska, adresu, zdjęć oraz innych danych osobowych w myśl prawa obowiązującego w RP) bez ich wyraźnej zgody;

        2.3.8 Propagowania rasizmu, seksizmu, nienawiści i przemocy, łamania prawa oraz głoszenia skrajnych poglądów ideologicznych, w tym nazizmu czy komunizmu;

        2.3.9 Zamieszczania treści kontrowersyjnych, pozbawionych dobrego smaku, w tym pornografii i przemocy (gore);

        2.3.10 Zamieszczania odnośników do nielegalnego oprogramowania;

        2.3.11 Reklamowania oraz sprzedaży oprogramowania, modyfikacji lub metod pozwalających na ominięcie zabezpieczenia klienta lub serwera Minecraft (cheaty/hacki);

        2.3.12 Zamieszczania linków referencyjnych (reflinków) oraz linków zarabiających (np. adf.ly);

        2.3.13 Plagiatowania;

        2.3.14 Działalności reklamowej (również serwerów) w działach do tego nieprzeznaczonych;

        2.3.15 Nadużywania formatowania w postach;

        2.3.16 Usuwania adnotacji moderatorskich oraz prób podszywania się pod Moderację oraz Administrację;

        2.3.17 Wielokrotnego zakładania tematów lub pisania postów o tej samej treści;

        2.3.18 Przekazywania jakichkolwiek informacji od osób uprzednio zbanowanych na forum;

        2.3.19 Wszelkich innych czynów zabronionych przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawo.

   2.4 Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonej przez użytkownika bez podania przyczyny.

   2.5 Moderator ma prawo użycia kar wymienionych w paragrafie 9 za treści uznane przez niego za niepoprawne.

3. Działy serwerowe

   3.1 Każdy serwer sieci Minecraft.pl posiada swój dział na forum do dyspozycji jego ekipy.

   3.2 Za dział w pierwszej kolejności odpowiadają ekipy odpowiedzialne za poszczególne serwery. Ich pracę nadzoruje Moderacja, która ma prawo do cofnięcia decyzji ekipy.

   3.3 We wszystkich działach serwerów obowiązuje regulamin forum, choć każdy z nich może zawierać dodatkowy regulamin działowy, w tym przypadku regulamin główny staje się nadrzędnym.

4. Działy Pomocy

   4.1 Działy Pomocy służą do uzyskania pomocy dotyczącej działania gry Minecraft.

   4.2 Użytkownik zamieszczający prośbę o pomoc zobowiązany jest sprawdzić, czy jego problem nie został już rozwiązany wcześniej za pomocą wbudowanej w forum wyszukiwarki oraz zapoznać się z treścią działowego FAQ.

   4.3 Użytkownik winien jest zamieścić swój wpis w odpowiednim dziale Pomocy.

   4.4 Zakazuje się pisania postów mających na celu sprawdzenie legalności posiadanej wersji gry.

5. Reklamy serwerów

   5.1 Forum Minecraft.pl umożliwia reklamę swojego serwera gry w przeznaczonym do tego dziale.

   5.2 Reklama przed pojawieniem się na forum musi być zaakceptowana przez Moderatora.

   5.3 Przed napisaniem reklamy, użytkownik powinien przeczytać regulamin lokalny działu.

   5.4 Prezentacja serwera zostaje zaakceptowana gdy:  

   5.4.1 Użytkownik udziela się na forum;

        5.4.2 Konto niezostało stworzone tylko do publikacji reklamy;

        5.4.3 Jest przejrzysta i zawiera wszelkie potrzebne informacje;

        5.4.4 Spełnia wszystkie wymagania określone w regulaminie lokalnym;

6. Galerie, statusy

   6.1 Do dyspozycji użytkowników oddawane są funkcje społecznościowe w postaci galerii oraz statusów.

   6.2 Dostęp do galerii odblokowywany jest automatycznie po napisaniu dziesięciu poprawnych postów.

   6.3 Użytkownik publikujący obraz w galerii musi posiadać do niego pełne prawa autorskie lub zgodę na publikację.

   6.4 Zabrania się:

        6.4.1 Publikowania statusów o znikomej wartości merytorycznej;

        6.4.2 Publikowania wielu statusów jednocześnie;

        6.4.3 Prowadzenia działalności reklamowej za pomocą ww. systemów;

        6.4.4 Wszelkich innych czynności uwzględnionych w niniejszym Regulaminie.

7. Ekipa forum

   7.1 W skład ekipy forum wchodzą Administratorzy, Moderatorzy oraz ekipy serwerowe.

   7.2 Administracja:

        7.2.1 Zadaniem Administracji jest obsługa techniczna forum oraz nadzór nad moderatorami;

        7.2.2 Administracja forum posiada pełne uprawnienia, w tym moderatorskie;

        7.2.3 Administratorzy odpowiadają bezpośrednio przed Założycielem forum.

   7.3 Moderacja:

        7.3.1 Zadaniem Moderacji jest utrzymanie porządku na forum;

        7.3.2 Moderacja posiada pełne uprawnienia moderacyjne;

        7.3.3 Moderator odpowiada bezpośrednio przed Administracją forum;

        7.3.4 W przypadku złamania regulaminu Moderator ma prawo użyć kar wymienionych w paragrafie 9;

        7.3.5 Junior Moderator ma za zadanie pomagać Moderacji forum poprzez zgłaszanie nieprawidłowości oraz ich ukrywanie;

        7.3.6 Junior Moderator odpowiada bezpośrednio przed Moderacją;

        7.3.7 W przypadku złamania regulaminu Junior Moderator ma prawo wystosować prośbę do Moderatora o zastosowanie kar wymienionych w paragrafie 9;

        7.3.8 Globalny Moderator ma rozszerzone możliwości moderacyjne i merytorycznie opiekuje się Moderacją.

   7.4 Ekipy serwerów:

        7.4.1 Ekipy serwerów mają za zadanie pilnowanie porządku w działach serwerowych;

        7.4.2 Członek ekipy serwera posiada uprawnienia moderacyjne równe z Junior Moderatorem;

        7.4.3 Ekipy serwerów odpowiadają bezpośrednio przed Moderacją;

        7.4.4 W przypadku złamania regulaminu członek ekipy serwera ma prawo wystosować prośbę do Moderatora o zastosowanie kar wymienionych w paragrafie 9;

   7.5 Zabrania się modyfikowania ostrzeżeń, dopisków moderatorskich lub jakichkolwiek innych decyzji powziętych przez innego członka ekipy.

8. Kary

   8.1 Każdy członek ekipy ma prawo użyć kar wymienionych w niniejszym paragrafie wedle ustaleń z paragrafu 8.

   8.2 Każdy użytkownik ma prawo odwołać się od ostrzeżenia poprzez wiadomość do moderatora który nadał karę lub do członka ekipy o wyższej randze.

   8.3 Każdy użytkownik ma prawo odwołać się od bana lub bana okresowego, pisząc na adres: bany@minecraft.pl lub na adres e-mailowy dowolnego Administratora.

   8.4 Obowiązujące kary:

        8.4.1 Ostrzeżenie słowne z adnotacją w poście;

        8.4.2 Ostrzeżenie w systemie z adnotacją w poście;

        8.4.3 Notatka moderatorska w profilu Użytkownika;

        8.4.4 Czasowa lub trwała blokada pisania postów;

        8.4.5 Czasowa lub trwała blokada dostępu na forum.