Sign in to follow this  
Followers 0

[Solved]Problem z Optifine 1.6.2

12 posts in this topic

Witam,

Mam problem z Optifine zainstalowanym na Minecrafcie 1.6.2. Zawsze, gdy miałem ten dodatek, ilość FPSów wzrosła z 50 do 95. Przy najnowszej wersji tak się nie dzieje. Z 50 FPSów zrobiło mi się 15, jeszcze gorzej, niż w wersji Preview. Próbowałem zainstalować każdym sposobem: przez Forge, do pliku Minecraft oraz przez Magic Launcher.

Gra się uruchamia normalnie, oto logi z konsoli:

Launcher 1.0.10 (through bootstrap 4) started on windows...
Current time is Jul 15, 2013 7:27:56 AM
System.getProperty('os.name') == 'Windows 7'
System.getProperty('os.version') == '6.1'
System.getProperty('os.arch') == 'amd64'
System.getProperty('java.version') == '1.7.0_21'
System.getProperty('java.vendor') == 'Oracle Corporation'
System.getProperty('sun.arch.data.model') == '64'
Going to log in with legacy stored username & password...
Loaded 5 profile(s); selected '(Default)'
Trying to log in...
Logging in with access token
Logged in successfully
Delta time to compare resources: 632 ms 
Download job 'Resources' skipped as there are no files to download
Job 'Resources' finished successfully
Getting syncinfo for selected version
Queueing library & version downloads
Download job 'Version & Libraries' started (8 threads, 19 files)
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\soundsystem\20120107\soundsystem-20120107.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\lwjgl\lwjgl\lwjgl\2.9.0\lwjgl-2.9.0.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jinput\jinput\2.0.5\jinput-2.0.5.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\apache\commons\commons-lang3\3.1\commons-lang3-3.1.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\argo\argo\2.25_fixed\argo-2.25_fixed.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecwav\20101023\codecwav-20101023.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\google\code\gson\gson\2.2.2\gson-2.2.2.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecjorbis\20101023\codecjorbis-20101023.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\libraryjavasound\20101123\libraryjavasound-20101123.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jinput\jinput-platform\2.0.5\jinput-platform-2.0.5-natives-windows.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\lwjgl\lwjgl\lwjgl_util\2.9.0\lwjgl_util-2.9.0.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jutils\jutils\1.0.0\jutils-1.0.0.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\librarylwjglopenal\20100824\librarylwjglopenal-20100824.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\sf\jopt-simple\jopt-simple\4.5\jopt-simple-4.5.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\commons-io\commons-io\2.4\commons-io-2.4.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\bouncycastle\bcprov-jdk15on\1.47\bcprov-jdk15on-1.47.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\lwjgl\lwjgl\lwjgl-platform\2.9.0\lwjgl-platform-2.9.0-natives-windows.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\versions\1.6.2_Optifine\1.6.2_Optifine.jar for job 'Version & Libraries': Couldn't connect to server (responded with 403) but have local file, assuming it's good
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\google\guava\guava\14.0\guava-14.0.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Job 'Version & Libraries' finished successfully
Launching game
Looking for old natives to clean up...
Unpacking natives to C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\versions\1.6.2_Optifine\1.6.2_Optifine-natives-537826017496
Launching in C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft
Running C:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe -Xmx1G -Djava.library.path=C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\versions\1.6.2_Optifine\1.6.2_Optifine-natives-537826017496 -cp C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\sf\jopt-simple\jopt-simple\4.5\jopt-simple-4.5.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecjorbis\20101023\codecjorbis-20101023.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecwav\20101023\codecwav-20101023.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\libraryjavasound\20101123\libraryjavasound-20101123.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\librarylwjglopenal\20100824\librarylwjglopenal-20100824.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\soundsystem\20120107\soundsystem-20120107.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\argo\argo\2.25_fixed\argo-2.25_fixed.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\bouncycastle\bcprov-jdk15on\1.47\bcprov-jdk15on-1.47.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\google\guava\guava\14.0\guava-14.0.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\apache\commons\commons-lang3\3.1\commons-lang3-3.1.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\commons-io\commons-io\2.4\commons-io-2.4.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jinput\jinput\2.0.5\jinput-2.0.5.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jutils\jutils\1.0.0\jutils-1.0.0.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\google\code\gson\gson\2.2.2\gson-2.2.2.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\lwjgl\lwjgl\lwjgl\2.9.0\lwjgl-2.9.0.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\lwjgl\lwjgl\lwjgl_util\2.9.0\lwjgl_util-2.9.0.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\versions\1.6.2_Optifine\1.6.2_Optifine.jar net.minecraft.client.main.Main --username konrad11901 --session token:36591f38dce84b63965b59bcd307ece3:da3487b589bf4395a1f4eb0230130d84 --version 1.6.2_Optifine --gameDir C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft --assetsDir C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\assets
---- YOU CAN CLOSE THIS LAUNCHER IF THE GAME STARTED OK ----
---- YOU CAN CLOSE THIS LAUNCHER IF THE GAME STARTED OK ----
---- YOU CAN CLOSE THIS LAUNCHER IF THE GAME STARTED OK ----
---- (We'll do this automatically later ;D) ----
Client> 2013-07-15 07:28:06 [CLIENT] [INFO] Setting user: konrad11901
Client> 2013-07-15 07:28:06 [CLIENT] [INFO] (Session ID is token:36591f38dce84b63965b59bcd307ece3:da3487b589bf4395a1f4eb0230130d84)
Client> 2013-07-15 07:28:06 [CLIENT] [INFO] LWJGL Version: 2.9.0
Client> [OptiFine] 
Client> [OptiFine] OptiFine_1.6.2_HD_U_B1
Client> [OptiFine] Mon Jul 15 07:28:07 CEST 2013
Client> [OptiFine] OS: Windows 7 (amd64) version 6.1
Client> [OptiFine] Java: 1.7.0_21, Oracle Corporation
Client> [OptiFine] VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
Client> [OptiFine] LWJGL: 2.9.0
Client> [OptiFine] OpenGL: ATI Radeon HD 4300/4500 Series version 3.3.11672 Compatibility Profile Context, ATI Technologies Inc.
Client> [OptiFine] OpenGL Version: 3.3
Client> [OptiFine] OpenGL Fancy fog: Not available (GL_NV_fog_distance)
Client> [OptiFine] Maximum texture size: 8192x8192
Client> [OptiFine] Checking for new version
Client> 2013-07-15 07:28:07 [CLIENT] [INFO] Reloading ResourceManager: Default, oCd pack 1.6 by disco.zip
Client> [OptiFine] *** Reloading textures ***
Client> [OptiFine] Resource pack: "oCd pack 1.6 by disco.zip"
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: ModLoader
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: FMLRenderAccessLibrary
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: LightCache
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: BlockCoord
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.common.MinecraftForge
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.common.ForgeHooks
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.ForgeHooksClient
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: cpw.mods.fml.common.FMLCommonHandler
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: cpw.mods.fml.client.FMLClientHandler
Client> [OptiFine] (Reflector) Method not pesent: aeh.getSkyRenderer
Client> [OptiFine] (Reflector) Method not pesent: aeh.getCloudRenderer
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.IRenderHandler
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.common.DimensionManager
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.event.world.WorldEvent$Load
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.event.EventBus
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.event.world.ChunkWatchEvent$UnWatch
Client> [OptiFine] (Reflector) Method not pesent: aqw.getBedDirection
Client> [OptiFine] (Reflector) Method not pesent: aqw.isBedFoot
Client> [OptiFine] (Reflector) Method not pesent: aqw.canRenderInPass
Client> [OptiFine] (Reflector) Field not present: nm.captureDrops
Client> [OptiFine] (Reflector) Field not present: nm.capturedDrops
Client> [OptiFine] (Reflector) Method not pesent: yb.onEntitySwing
Client> [OptiFine] (Reflector) Method not pesent: ni.isCurativeItem
Client> 
Client> Starting up SoundSystem...
Client> Initializing LWJGL OpenAL
Client>   (The LWJGL binding of OpenAL. For more information, see http://www.lwjgl.org)
Client> OpenAL initialized.
Client> [OptiFine] Multipass connected textures: false
Client> [OptiFine] Loading texture map: textures/blocks/
Client> [OptiFine] Multipass connected textures: false
Client> [OptiFine] Icon grid size: textures/blocks/, 16
Client> [OptiFine] Version found: B1
Client> 
Client> [OptiFine] Texture size: textures/blocks/, 512x256
Client> [OptiFine] Loading texture map: textures/items/
Client> [OptiFine] Icon grid size: textures/items/, 16
Client> [OptiFine] Texture size: textures/items/, 256x256
Client> [OptiFine] *** Reloading custom textures ***
Client> [OptiFine] Loading custom colors: textures/colormap/grass.png
Client> [OptiFine] Loading custom colors: textures/colormap/foliage.png
Client> 2013-07-15 07:28:14 [CLIENT] [INFO] Stopping!
Client> 
Client> SoundSystem shutting down...
Client>   Author: Paul Lamb, www.paulscode.com
Client> 
Game ended with no troubles detected (exit code 0)
Deleting C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\versions\1.6.2_Optifine\1.6.2_Optifine-natives-537826017496
Couldn't delete C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\versions\1.6.2_Optifine\1.6.2_Optifine-natives-537826017496 - scheduling for deletion upon exit

Czy ktoś wie, jak ten problem rozwiązać?

 

Pozdrawiam,

Konrad K.

 

<EDIT>

Dodam, że na Ubuntu jest ta sama sytuacja...dziwne...

Edited by konrad11901

Share this post


Link to post
Share on other sites


Ja tu w logach Forge'a nie widzę. Podaj wyjście z konsoli z Forgem.

Napisałem jedynie, że próbowałem Forgem i Magic Launcherem, ale zostałem przy zwykłym.

Ale skoro chcesz... to zaraz podam.

 

<LOGI>

Launcher 1.0.10 (through bootstrap 4) started on windows...
Current time is Jul 15, 2013 10:47:05 AM
System.getProperty('os.name') == 'Windows 7'
System.getProperty('os.version') == '6.1'
System.getProperty('os.arch') == 'amd64'
System.getProperty('java.version') == '1.7.0_21'
System.getProperty('java.vendor') == 'Oracle Corporation'
System.getProperty('sun.arch.data.model') == '64'
Going to log in with legacy stored username & password...
Loaded 5 profile(s); selected 'Minecraft bez Optifine'
Trying to log in...
Logging in with access token
Logged in successfully
Delta time to compare resources: 16228 ms 
Download job 'Resources' skipped as there are no files to download
Job 'Resources' finished successfully
Trying to log in...
Logging in with username & password
Logged in successfully
Getting syncinfo for selected version
Queueing library & version downloads
Download job 'Version & Libraries' started (8 threads, 22 files)
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecjorbis\20101023\codecjorbis-20101023.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecwav\20101023\codecwav-20101023.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\libraryjavasound\20101123\libraryjavasound-20101123.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\bouncycastle\bcprov-jdk15on\1.47\bcprov-jdk15on-1.47.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\lwjgl\lwjgl\lwjgl\2.9.0\lwjgl-2.9.0.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\commons-io\commons-io\2.4\commons-io-2.4.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\google\guava\guava\14.0\guava-14.0.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\soundsystem\20120107\soundsystem-20120107.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\sf\jopt-simple\jopt-simple\4.5\jopt-simple-4.5.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\apache\commons\commons-lang3\3.1\commons-lang3-3.1.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\ow2\asm\asm-all\4.1\asm-all-4.1.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jinput\jinput\2.0.5\jinput-2.0.5.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\lwjgl\lwjgl\lwjgl-platform\2.9.0\lwjgl-platform-2.9.0-natives-windows.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\google\code\gson\gson\2.2.2\gson-2.2.2.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jinput\jinput-platform\2.0.5\jinput-platform-2.0.5-natives-windows.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jutils\jutils\1.0.0\jutils-1.0.0.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\argo\argo\2.25_fixed\argo-2.25_fixed.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraft\launchwrapper\1.3\launchwrapper-1.3.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\librarylwjglopenal\20100824\librarylwjglopenal-20100824.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\lwjgl\lwjgl\lwjgl_util\2.9.0\lwjgl_util-2.9.0.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\versions\1.6.2-Forge9.10.0.792\1.6.2-Forge9.10.0.792.jar for job 'Version & Libraries': Couldn't connect to server (responded with 403) but have local file, assuming it's good
Finished downloading C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\lzma\lzma\0.0.1\lzma-0.0.1.jar for job 'Version & Libraries': Used own copy as it matched etag
Job 'Version & Libraries' finished successfully
Launching game
Looking for old natives to clean up...
Unpacking natives to C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\versions\1.6.2-Forge9.10.0.792\1.6.2-Forge9.10.0.792-natives-319134996085
Launching in C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft
Running C:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe -Xmx1G -Dfml.ignoreInvalidMinecraftCertificates=true -Dfml.ignorePatchDiscrepancies=true -Djava.library.path=C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\versions\1.6.2-Forge9.10.0.792\1.6.2-Forge9.10.0.792-natives-319134996085 -cp C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraftforge\minecraftforge\9.10.0.792\minecraftforge-9.10.0.792.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\minecraft\launchwrapper\1.3\launchwrapper-1.3.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\ow2\asm\asm-all\4.1\asm-all-4.1.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\sf\jopt-simple\jopt-simple\4.5\jopt-simple-4.5.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\lzma\lzma\0.0.1\lzma-0.0.1.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecjorbis\20101023\codecjorbis-20101023.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecwav\20101023\codecwav-20101023.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\libraryjavasound\20101123\libraryjavasound-20101123.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\librarylwjglopenal\20100824\librarylwjglopenal-20100824.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\soundsystem\20120107\soundsystem-20120107.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\lwjgl\lwjgl\lwjgl\2.9.0\lwjgl-2.9.0.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\lwjgl\lwjgl\lwjgl_util\2.9.0\lwjgl_util-2.9.0.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\argo\argo\2.25_fixed\argo-2.25_fixed.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\bouncycastle\bcprov-jdk15on\1.47\bcprov-jdk15on-1.47.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\google\guava\guava\14.0\guava-14.0.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\apache\commons\commons-lang3\3.1\commons-lang3-3.1.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\commons-io\commons-io\2.4\commons-io-2.4.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jinput\jinput\2.0.5\jinput-2.0.5.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jutils\jutils\1.0.0\jutils-1.0.0.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\google\code\gson\gson\2.2.2\gson-2.2.2.jar;C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\versions\1.6.2-Forge9.10.0.792\1.6.2-Forge9.10.0.792.jar net.minecraft.launchwrapper.Launch --username konrad11901 --session token:a2084712c8754e78803f6bb54295a9b3:da3487b589bf4395a1f4eb0230130d84 --version 1.6.2-Forge9.10.0.792 --gameDir C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft --assetsDir C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\assets --tweakClass cpw.mods.fml.common.launcher.FMLTweaker
---- YOU CAN CLOSE THIS LAUNCHER IF THE GAME STARTED OK ----
---- YOU CAN CLOSE THIS LAUNCHER IF THE GAME STARTED OK ----
---- YOU CAN CLOSE THIS LAUNCHER IF THE GAME STARTED OK ----
---- (We'll do this automatically later ;D) ----
Client> lip 15, 2013 10:47:53 AM net.minecraft.launchwrapper.LogWrapper log
Client> INFO: Using tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLTweaker
Client> 2013-07-15 10:47:54 [INFO] [ForgeModLoader] Forge Mod Loader version 6.2.29.792 for Minecraft 1.6.2 loading
Client> 2013-07-15 10:47:54 [INFO] [ForgeModLoader] Java is Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, version 1.7.0_21, running on Windows 7:amd64:6.1, installed at C:\Program Files\Java\jre7
Client> 2013-07-15 10:47:54 [INFO] [STDOUT] Loaded 39 rules from AccessTransformer config file fml_at.cfg
Client> 2013-07-15 10:47:54 [INFO] [STDOUT] Loaded 107 rules from AccessTransformer config file forge_at.cfg
Client> 2013-07-15 10:47:55 [INFO] [ForgeModLoader] Found valid fingerprint for Minecraft Forge. Certificate fingerprint e3c3d50c7c986df74c645c0ac54639741c90a557
Client> 2013-07-15 10:47:55 [SEVERE] [ForgeModLoader] The minecraft jar file:/C:/Users/Rafa%c5%82/AppData/Roaming/.minecraft/versions/1.6.2-Forge9.10.0.792/1.6.2-Forge9.10.0.792.jar!/net/minecraft/client/ClientBrandRetriever.class appears to be corrupt! There has been CRITICAL TAMPERING WITH MINECRAFT, it is highly unlikely minecraft will work! STOP NOW, get a clean copy and try again!
Client> 2013-07-15 10:47:55 [SEVERE] [ForgeModLoader] FML has been ordered to ignore the invalid or missing minecraft certificate. This is very likely to cause a problem!
Client> 2013-07-15 10:47:55 [SEVERE] [ForgeModLoader] Technical information: ClientBrandRetriever was at jar:file:/C:/Users/Rafa%c5%82/AppData/Roaming/.minecraft/versions/1.6.2-Forge9.10.0.792/1.6.2-Forge9.10.0.792.jar!/net/minecraft/client/ClientBrandRetriever.class, there were 0 certificates for it
Client> 2013-07-15 10:47:56 [INFO] [ForgeModLoader] Launching wrapped minecraft
Client> 2013-07-15 10:47:59 [INFO] [Minecraft-Client] Setting user: konrad11901
Client> 2013-07-15 10:47:59 [INFO] [Minecraft-Client] (Session ID is token:a2084712c8754e78803f6bb54295a9b3:da3487b589bf4395a1f4eb0230130d84)
Client> 2013-07-15 10:48:01 [SEVERE] [ForgeModLoader] There is a binary discrepency between the expected input class net.minecraft.client.settings.GameSettings (aui) and the actual class. Checksum on disk is 18272e3f, in patch 316717c8. Things are probably about to go very wrong. Did you put something into the jar file?
Client> 2013-07-15 10:48:01 [SEVERE] [ForgeModLoader] FML is going to ignore this error, note that the patch will not be applied, and there is likely to be a malfunctioning behaviour, including not running at all
Client> 2013-07-15 10:48:01 [SEVERE] [ForgeModLoader] There is a binary discrepency between the expected input class net.minecraft.client.renderer.WorldRenderer (bex) and the actual class. Checksum on disk is 78886a6e, in patch 66567a42. Things are probably about to go very wrong. Did you put something into the jar file?
Client> 2013-07-15 10:48:01 [SEVERE] [ForgeModLoader] FML is going to ignore this error, note that the patch will not be applied, and there is likely to be a malfunctioning behaviour, including not running at all
Client> 2013-07-15 10:48:01 [INFO] [Minecraft-Client] LWJGL Version: 2.9.0
Client> [OptiFine] 
Client> [OptiFine] OptiFine_1.6.2_HD_U_B1
Client> [OptiFine] Mon Jul 15 10:48:02 CEST 2013
Client> [OptiFine] OS: Windows 7 (amd64) version 6.1
Client> [OptiFine] Java: 1.7.0_21, Oracle Corporation
Client> [OptiFine] VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
Client> [OptiFine] LWJGL: 2.9.0
Client> [OptiFine] OpenGL: ATI Radeon HD 4300/4500 Series version 3.3.11672 Compatibility Profile Context, ATI Technologies Inc.
Client> [OptiFine] OpenGL Version: 3.3
Client> [OptiFine] OpenGL Fancy fog: Not available (GL_NV_fog_distance)
Client> 2013-07-15 10:48:02 [SEVERE] [ForgeModLoader] There is a binary discrepency between the expected input class net.minecraft.client.renderer.OpenGlHelper (blx) and the actual class. Checksum on disk is 5397f8a5, in patch 42fcc72. Things are probably about to go very wrong. Did you put something into the jar file?
Client> 2013-07-15 10:48:02 [SEVERE] [ForgeModLoader] FML is going to ignore this error, note that the patch will not be applied, and there is likely to be a malfunctioning behaviour, including not running at all
Client> [OptiFine] Maximum texture size: 8192x8192
Client> 2013-07-15 10:48:02 [SEVERE] [ForgeModLoader] There is a binary discrepency between the expected input class net.minecraft.client.renderer.RenderBlocks (bfo) and the actual class. Checksum on disk is 88687fb6, in patch 89556084. Things are probably about to go very wrong. Did you put something into the jar file?
Client> 2013-07-15 10:48:02 [SEVERE] [ForgeModLoader] FML is going to ignore this error, note that the patch will not be applied, and there is likely to be a malfunctioning behaviour, including not running at all
Client> [OptiFine] Checking for new version
Client> 2013-07-15 10:48:02 [INFO] [Minecraft-Client] Reloading ResourceManager: Default, oCd pack 1.6 by disco.zip
Client> [OptiFine] *** Reloading textures ***
Client> [OptiFine] Resource pack: "oCd pack 1.6 by disco.zip"
Client> [OptiFine] Version found: B1
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: ModLoader
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: LightCache
Client> [OptiFine] (Reflector) Class not present: BlockCoord
Client> [OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraftforge.common.ForgeHooks.isLivingOnLadder
Client> 2013-07-15 10:48:03 [SEVERE] [ForgeModLoader] There is a binary discrepency between the expected input class net.minecraft.client.renderer.RenderGlobal (bfi) and the actual class. Checksum on disk is cbf048b6, in patch d2030fbc. Things are probably about to go very wrong. Did you put something into the jar file?
Client> 2013-07-15 10:48:03 [SEVERE] [ForgeModLoader] FML is going to ignore this error, note that the patch will not be applied, and there is likely to be a malfunctioning behaviour, including not running at all
Client> 2013-07-15 10:48:03 [SEVERE] [ForgeModLoader] There is a binary discrepency between the expected input class net.minecraft.client.renderer.texture.TextureMap (bih) and the actual class. Checksum on disk is f1d4377f, in patch 4c67bd6a. Things are probably about to go very wrong. Did you put something into the jar file?
Client> 2013-07-15 10:48:03 [SEVERE] [ForgeModLoader] FML is going to ignore this error, note that the patch will not be applied, and there is likely to be a malfunctioning behaviour, including not running at all
Client> [OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraftforge.client.ForgeHooksClient.onTextureLoad
Client> 2013-07-15 10:48:03 [SEVERE] [ForgeModLoader] There is a binary discrepency between the expected input class net.minecraft.server.integrated.IntegratedServer (bkw) and the actual class. Checksum on disk is d9c669c, in patch b28b73a7. Things are probably about to go very wrong. Did you put something into the jar file?
Client> 2013-07-15 10:48:03 [SEVERE] [ForgeModLoader] FML is going to ignore this error, note that the patch will not be applied, and there is likely to be a malfunctioning behaviour, including not running at all
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [STDOUT] 
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [STDOUT] Starting up SoundSystem...
Client> 2013-07-15 10:48:04 [SEVERE] [ForgeModLoader] There is a binary discrepency between the expected input class net.minecraft.client.renderer.Tessellator (bfn) and the actual class. Checksum on disk is fa6f4032, in patch b2e3600b. Things are probably about to go very wrong. Did you put something into the jar file?
Client> 2013-07-15 10:48:04 [SEVERE] [ForgeModLoader] FML is going to ignore this error, note that the patch will not be applied, and there is likely to be a malfunctioning behaviour, including not running at all
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [MinecraftForge] Attempting early MinecraftForge initialization
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [STDOUT] MinecraftForge v9.10.0.792 Initialized
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [ForgeModLoader] MinecraftForge v9.10.0.792 Initialized
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [STDOUT] Initializing LWJGL OpenAL
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [STDOUT]   (The LWJGL binding of OpenAL. For more information, see http://www.lwjgl.org)
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [STDOUT] Replaced 101 ore recipies
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [MinecraftForge] Completed early MinecraftForge initialization
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [ForgeModLoader] Forge Mod Loader has detected optifine OptiFine_1.6.2_HD_U_B1, enabling compatibility features
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [ForgeModLoader] Reading custom logging properties from C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\config\logging.properties
Client> 2013-07-15 10:48:04 [OFF] [ForgeModLoader] Logging level for ForgeModLoader logging is set to ALL
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [STDOUT] OpenAL initialized.
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [STDOUT] 
Client> 2013-07-15 10:48:04 [INFO] [ForgeModLoader] Searching C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\mods for mods
Client> 2013-07-15 10:48:05 [INFO] [ForgeModLoader] Forge Mod Loader has identified 3 mods to load
Client> 2013-07-15 10:48:05 [INFO] [mcp] Activating mod mcp
Client> 2013-07-15 10:48:05 [INFO] [FML] Activating mod FML
Client> 2013-07-15 10:48:05 [INFO] [Forge] Activating mod Forge
Client> 2013-07-15 10:48:05 [INFO] [Minecraft-Client] Reloading ResourceManager: Default, oCd pack 1.6 by disco.zip
Client> [OptiFine] *** Reloading textures ***
Client> [OptiFine] Resource pack: "oCd pack 1.6 by disco.zip"
Client> 2013-07-15 10:48:05 [INFO] [STDOUT] 
Client> 2013-07-15 10:48:05 [INFO] [STDOUT] SoundSystem shutting down...
Client> 2013-07-15 10:48:06 [INFO] [STDOUT]   Author: Paul Lamb, www.paulscode.com
Client> 2013-07-15 10:48:06 [INFO] [STDOUT] 
Client> 2013-07-15 10:48:06 [INFO] [ForgeModLoader] Registering Forge Packet Handler
Client> 2013-07-15 10:48:06 [INFO] [STDOUT] 
Client> 2013-07-15 10:48:06 [INFO] [STDOUT] Starting up SoundSystem...
Client> 2013-07-15 10:48:06 [INFO] [ForgeModLoader] Succeeded registering Forge Packet Handler
Client> 2013-07-15 10:48:06 [INFO] [ForgeModLoader] Configured a dormant chunk cache size of 0
Client> 2013-07-15 10:48:06 [INFO] [STDOUT] Initializing LWJGL OpenAL
Client> 2013-07-15 10:48:06 [INFO] [STDOUT]   (The LWJGL binding of OpenAL. For more information, see http://www.lwjgl.org)
Client> 2013-07-15 10:48:06 [INFO] [STDOUT] OpenAL initialized.
Client> 2013-07-15 10:48:06 [SEVERE] [ForgeModLoader] There is a binary discrepency between the expected input class net.minecraft.client.renderer.EntityRenderer (bfb) and the actual class. Checksum on disk is c8df2e97, in patch a9d967a2. Things are probably about to go very wrong. Did you put something into the jar file?
Client> 2013-07-15 10:48:06 [SEVERE] [ForgeModLoader] FML is going to ignore this error, note that the patch will not be applied, and there is likely to be a malfunctioning behaviour, including not running at all
Client> 2013-07-15 10:48:06 [INFO] [STDOUT] 
Client> 2013-07-15 10:48:06 [SEVERE] [ForgeModLoader] There is a binary discrepency between the expected input class net.minecraft.client.renderer.texture.TextureAtlasSprite (bii) and the actual class. Checksum on disk is e4b2be69, in patch d3f51b9. Things are probably about to go very wrong. Did you put something into the jar file?
Client> 2013-07-15 10:48:06 [SEVERE] [ForgeModLoader] FML is going to ignore this error, note that the patch will not be applied, and there is likely to be a malfunctioning behaviour, including not running at all
Client> [OptiFine] Multipass connected textures: false
Client> [OptiFine] Loading texture map: textures/blocks/
Client> [OptiFine] Multipass connected textures: false
Client> [OptiFine] Icon grid size: textures/blocks/, 16
Client> 2013-07-15 10:48:06 [SEVERE] [ForgeModLoader] There is a binary discrepency between the expected input class net.minecraft.client.renderer.texture.Stitcher (bid) and the actual class. Checksum on disk is 6a1c0c6c, in patch 8f93f55d. Things are probably about to go very wrong. Did you put something into the jar file?
Client> 2013-07-15 10:48:06 [SEVERE] [ForgeModLoader] FML is going to ignore this error, note that the patch will not be applied, and there is likely to be a malfunctioning behaviour, including not running at all
Client> [OptiFine] Texture size: textures/blocks/, 512x256
Client> [OptiFine] Loading texture map: textures/items/
Client> [OptiFine] Icon grid size: textures/items/, 16
Client> [OptiFine] Texture size: textures/items/, 256x256
Client> [OptiFine] *** Reloading textures ***
Client> [OptiFine] Resource pack: "oCd pack 1.6 by disco.zip"
Client> [OptiFine] Loading texture map: textures/items/
Client> [OptiFine] Icon grid size: textures/items/, 16
Client> 2013-07-15 10:48:07 [INFO] [ForgeModLoader] Forge Mod Loader has successfully loaded 3 mods
Client> 2013-07-15 10:48:07 [INFO] [Minecraft-Client] Reloading ResourceManager: Default, oCd pack 1.6 by disco.zip
Client> [OptiFine] Texture size: textures/items/, 256x256
Client> [OptiFine] Loading texture map: textures/blocks/
Client> [OptiFine] Multipass connected textures: false
Client> [OptiFine] Icon grid size: textures/blocks/, 16
Client> [OptiFine] Texture size: textures/blocks/, 512x256
Client> 2013-07-15 10:48:08 [INFO] [STDOUT] 
Client> 2013-07-15 10:48:08 [INFO] [STDOUT] SoundSystem shutting down...
Client> 2013-07-15 10:48:08 [INFO] [STDOUT]   Author: Paul Lamb, www.paulscode.com
Client> 2013-07-15 10:48:08 [INFO] [STDOUT] 
Client> 2013-07-15 10:48:08 [INFO] [STDOUT] 
Client> 2013-07-15 10:48:08 [INFO] [STDOUT] Starting up SoundSystem...
Client> [OptiFine] *** Reloading custom textures ***
Client> [OptiFine] Loading custom colors: textures/colormap/grass.png
Client> [OptiFine] Loading custom colors: textures/colormap/foliage.png
Client> 2013-07-15 10:48:08 [INFO] [STDOUT] Initializing LWJGL OpenAL
Client> 2013-07-15 10:48:08 [INFO] [STDOUT]   (The LWJGL binding of OpenAL. For more information, see http://www.lwjgl.org)
Client> 2013-07-15 10:48:09 [INFO] [STDOUT] OpenAL initialized.
Client> 2013-07-15 10:48:09 [INFO] [STDOUT] 
Client> 2013-07-15 10:48:19 [INFO] [Minecraft-Client] Stopping!
Client> 2013-07-15 10:48:19 [INFO] [STDOUT] 
Client> 2013-07-15 10:48:19 [INFO] [STDOUT] SoundSystem shutting down...
Client> 2013-07-15 10:48:19 [INFO] [STDOUT]   Author: Paul Lamb, www.paulscode.com
Client> 2013-07-15 10:48:19 [INFO] [STDOUT] 
Game ended with no troubles detected (exit code 0)
Deleting C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\versions\1.6.2-Forge9.10.0.792\1.6.2-Forge9.10.0.792-natives-319134996085
Couldn't delete C:\Users\Rafał\AppData\Roaming\.minecraft\versions\1.6.2-Forge9.10.0.792\1.6.2-Forge9.10.0.792-natives-319134996085 - scheduling for deletion upon exit

Edited by konrad11901

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ooo... wyszła aktualizacja Optifine i DZIAŁA! :D

Z tego, co przeczytałem, powodem była zmiana języka z ang. na inny. Na szczęście wszystko działa!

 

Temat do zamknięcia, wszystkim dziękuję za pomoc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0